Category Archives: CF

T-ara-гын одоогийн байдлаар гарсан CF-ны зургууд болон сэтгүүл дээрхи зургууд


Vietnam Magazine  

Posted in CF, Сэтгүүл, Eunjung, Photo, Photo book, T-ara | 1 Сэтгэгдэл

Т-аrа TTOMA O2 Bien-д


Posted in CF, Photo, T-ara | Сэтгэгдэл бичих

Eunjung G-Market Blog Video


Posted in CF, Eunjung, Video | Сэтгэгдэл бичих

Tony Moly CF Album 2


Posted in CF, Eunjung, Photo | Сэтгэгдэл бичих

Eunjung Gibalhan Chicken fansign-д


Posted in CF, Eunjung | 1 Сэтгэгдэл

[New]Eunjung-ны G-Market зургууд


Posted in CF, Eunjung, Photo | 1 Сэтгэгдэл

Eunjung Tony Moly Зураг болон CF


Posted in CF, Eunjung, Photo, T-ara, Video | Сэтгэгдэл бичих

120526 T-ara @ Wildroses Fansign Event


Posted in CF, Eunjung, Fantaken, Photo | 2 Сэтгэгдлүүд

T-ara CD & DL сэтгүүл-д


Posted in CF, T-ara | 2 Сэтгэгдлүүд

T-ara Багц


Cry Cry болон lovey Dovey хийж буй: …

Posted in CF, Сэтгүүл, Eunjung, Fantaken, Photo, Selka, T-ara, Tv Show's, Video | Сэтгэгдэл бичих